Sr. Milada Maradová CJ oslavuje 100 rokov

Sr. Milada Maradová CJ oslavuje 100 rokov

V Štekni sa v posledný februárový deň konala veľká slávnosť, ktorá je veľmi zriedkavá a vzácna. Jedna zo spoločenstva sestier v tejto komunite sr. Milada Maradová oslávila krásnych 100 rokov. Vrcholom oslavy bola sv. omša, ktorú celebroval českobudejovický otec biskup Kročil s mnohými kňazmi. Počas nej sr. Milada a všetci zúčastnení ďakovali Bohu za dar, že sa mohla dožiť tohto vzácneho jubilea. Zo Slovenska prišla oslávenkyňu pozdraviť  provinciálna predstavená sr. Helena Bugošová spolu s ďalšími sestrami. Slávnosti sa zúčastnil starosta obce Štěkeň, členovia rodiny sr. Milady a mnohí známí. Na záver sa sr. Milada zapísala do obecnej kroniky.

Sestry CJ