Stávať sa veľkonočnými ľudmi v stretnutí s Ježišom

Stávať sa veľkonočnými ľudmi v stretnutí s Ježišom
Srdečne Vás pozývame opäť do Centra Márie Wardovej na pôstne biblické stretnutia, ktoré budú spojené s adoráciou a možnosťou prijatia sviatosti zmierenia.
Stretnutia sa budú konať v CMW na Konštantínovej 2 v Prešove, 
vo štvrtky 10. - 17. - 31. marca a 7.apríla so začiatkom o 19:00 hod. 
Po prednáške bude nasledovať adorácia s ukončením o 21:00.
                                                                                     Sestry CJ