Stretnutia Magis v Prešove

Stretnutia Magis v Prešove
V Prešove v Centre Márie Wardovej začíname stretnutia pre mladých vo veku 19-30 rokov v duchu ignaciánskej spirituality.
Ak ste z Prešova alebo okolia a túžite rásť a zdieľať vieru a život v spoločenstve, príďte medzi nás 5. októbra 2023 na prvé stretnutie Magis (www.magisslovensko.sk).