"Velebí moja duša Pána“

 "Velebí moja duša Pána“

Sviatok Navštívenia Panny Márie bol dňom, počas ktorého sme 
oslávili 25. výročie nášho života v Congregatio Jesu.  

Spoločnú vďačnosť Bohu za dar povolania sme vyjadrili 7. júla pri sv. omši v Kostele sv. Josefa v Prahe na Malej Strane, ktorú celebroval P. Vojtěch Eliáš. Počas predĺženého víkendu sme spoznávali zákutia čarovnej Prahy: pozreli sme si Kostol sv. Josefa, o ktorý sa starajú naše sestry, navštívili sme Loreto, Katedrálu sv. Víta, ale aj Pražské Jezuliatko či známy pražský Staromestský orloj. Večerná prechádzka osvetlenou Prahou po Karlovom moste nám zážitky ešte viac rozšírila.  Prežili sme krásny víkend plný Božej i ľudskej blízkosti. VĎAKA.

Jubilujúce sestry