Vianočná pošta

Vianočná pošta

Do tohto projektu sa naše zariadenie zapojilo  po tretí krát. Projekt umožňuje dobrovoľníkom  z celého sveta napísať vianočný pozdrav neznámym seniorom v zariadeniach sociálnych služieb. Pre starších ľudí vianočný pozdrav signalizuje príchod Vianoc a aj napriek veľkej vzdialenosti  si dokážu byť blízko. Vianočná pošta mala u senioriek veľký úspech a bola pre nich veľkým prekvapením. Do projektu sa okrem dobrovoľníkov zapojili aj deti zo základných škôl. Našim seniorkám vyčarili na tvári nielen úsmev, ale poniektorým vyronili aj   slzičku. Potešilo ich, že im niekto dokáže z lásky napísať a dokázať, že na nich myslí a o nich vie / alebo, že vie o ich existencii/. Dobrovoľníci a deti  seniorkám formulovali svoje priania a želania úprimne a zo srdca.  Do zariadenia prišli listy nielen zo Slovenska, ale aj z Rakúska a Prahy.

sestry a zamestnanci z Domu sv. Jozefa