Vianočný zázrak

Vianočný zázrak

Naše zariadenie sa už po tretí krát zapojilo do projektu vianočný zázrak. Tento projekt bol výnimočný tým, že splnil konkrétne priania našich senioriek.  Seniorky si priali praktické veci ako napr. papuče, ponožky, kozmetiku, čaje alebo dobrú knihu. Dobrovoľníci sa veľmi rýchlo zmobilizovali a ukázali, že majú srdcia na pravom mieste. Niektoré balíčky chodili poštou, iné zas nosili seniorom osobne do zariadenia samotní darcovia. Seniorky ostali prekvapení, že dostali niečo, čo si naozaj priali a potrebovali. O to väčšie prekvapenie pre nich bolo, že im to darovali ľudia, ktorých vôbec nepoznajú. Všetkým darcom patrí poďakovanie nielen od našich senioriek, ale aj od zamestnancov, pretože len vďaka ním mohli prežiť krajšie vianočné sviatky.

sestry a zamestnanci z Domu sv. Jozefa