Vstupu do noviciátu

Vstupu do noviciátu

17. september 2023 sa stal dňom radosti pre celú Slovenskú provinciu Congregatio Jesu. Naša postulantka Margaréta sa rozhodla urobiť ďalší krok na ceste zasväteného života a vstúpila do noviciátu. Obrad vstupu do noviciátu sa uskutočnil pri sv. omši, ktorú celebroval jezuita Jaroslav Mudroň a koncelebroval páter františkán Ján Kapistrán. Sestru Margarétu vkladáme do našich modlitieb a vyprosujeme jej ducha otvorenosti a veľkodušnosti pre všetko, čo jej Boh pošle v ďalšom formačnom období.