Vzácna návšteva v Exercičnom dome v Prešove

Vzácna návšteva v Exercičnom dome v Prešove

Po ukončení Božskej gréckokatolíckej liturgie sa Sv. Otec na krátku chvíľku zastavil v Exercičnom dome v Prešove a pozdravil bratov jezuitov, všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí boli práve v tom čase v dome. Medzi dobrovoľníkmi mali tú milosť byť aj naše štyri sestry – sr. Fides, sr. Joachima, sr. Kinga a sr. Anežka. Sestry zažili krásne nečakané stretnutie s pápežom Františkom. Bol to neopísateľný duchovný zážitok, na ktorý budú s radosťou spomínať po celý svoj život.

Fotka v úvode: https://www.tkkbs.sk/galeria/images/1235725406/1631634685.jpg

Druhá fotka: Facebook