Zoslanie Ducha Svätého - 5.6.2022

Zoslanie Ducha Svätého - 5.6.2022

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Jn 20, 19-23

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste, – zaznamenáva evanjelista Lukáš v Skutkoch apoštolov (2, 1).
  • Pridám sa k ľuďom očakávajúcim Ducha Svätého a v tichu srdca odovzdám Bohu tento čas modlitby.
  • Pomaly si prečítam evanjelium dnešnej nedele.
  • Tam, kde sa teraz nachádzam, a do toho, čo momentálne prežívam, nechám zaznieť Ježišove slová: „Pokoj vám!“
  • Upokojený v ňom teším sa z jeho prítomnosti...
  • Ešte raz sa započúvam do slov: „Pokoj vám!“
  • „Neboj sa,“ – hovorí mi Ježiš. A pokračuje: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam teba. Prijmi Ducha Svätého“ (porov. Jn 20, 21-22).
  • „Tak ako poslanie Syna na svet, ktorý potreboval vykúpenie a vyliatie Ducha na Turíce, je dielom božských osôb, tak je aj poslanie apoštolov. Účasť na spásnej náklonnosti trojjediného Boha k svetu nás necháva skutočne sa s Bohom zjednotiť. Týmto sme prijatí do vnútra vzťahu medzi Otcom, Synom i Duchom Svätým. Duch Svätý je silou, ktorá pohýna apoštolov a rozširuje ich poslanie univerzálne, aby bol celý svet privedený domov, do života v Bohu. Zoslanie Ducha Svätého je určitým spôsobom bez poslania apoštolov neúplné, a to aj bez poslania všetkých apoštolov všetkých čias“ (sr. Martha Zechmeister, CJ).
  • Nazerám na spoločenstvo trojjediného Boha a načerpám z ich vzťahu silu pre poslanie, ktoré mám v tomto svete, v prostredí, v ktorom žijem, medzi ľuďmi, ktorých stretávam. Poprosím Boha o milosť, ktorú najviac potrebujem pre splnenie môjho poslania, „aby bol celý svet privedený domov do života v Bohu“.
  • Svoje dnešné uvažovanie nad Božím slovom ukončím modlitbou Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...