MAGIS, Konštantínova 2, 080 01 PREŠOV, 

tel.: 051-7725899, mobil: 0918-982429, e-mail: magisozcj@gmail.com

Našla som dobrý prostriedok, aby nám vždy vystačili peniaze, totiž neodoprieť almužnu!   Mary Ward

Milí sympatizanti,

tak ako po iné roky aj v roku 2020 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Každým vašim príspevkom podporíte cez činnosť občianskeho združenia MAGIS sociálne slabé rodiny, obete domáceho násilia a ľudí v núdzi v Prešovskom kraji.

Tlačivá na poukázanie 2% dane nájdete:

  • pri východe z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove
  • MAGIS, Konštantínova 2, Prešov
  • na internetovej stránke www:congregatiojesu.com. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

V Prešove, dňa 8.2.2020                                                                         sr. Maristella CJ