MAGIS, Konštantínova 2, 080 01 PREŠOV, 

tel.: 051-7725899, mobil: 0918-982429, e-mail: magisozcj@gmail.com

Našla som dobrý prostriedok, aby nám vždy vystačili peniaze, totiž neodoprieť almužnu!   Mary Ward

Milí sympatizanti,

aj v tomto roku 2022 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Svojím príspevkom môžete podporiť cez činnosť občianskeho združenia rodiny v núdzi, obete domáceho násilia i obete trpiace následkami pandémie Covid 19.

Tlačivá na poukázanie 2% dane nájdete:

V Prešove, dňa 26.1.2022                                                 Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

                                                                                                Sr. Xaveria CJ