Novinky

Ocenenie - Sociálny čin roka

Dňa 20. septembra 2023 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení za...

Vstupu do noviciátu

17. september 2023 sa stal dňom radosti pre celú Slovenskú provinciu Congregatio Jesu. Naša postulantka Margaréta sa rozhodla...

Biblické večery "Na ceste s Pavlom"

Tohto roku pokračujeme v čítaní, komentovaní a modlitbe s biblickými textami  z Knihy Skutky apoštolov.  Srdečne...

Stretnutia Magis v Prešove

V Prešove v Centre Márie Wardovej začíname stretnutia pre mladých vo veku 19-30 rokov v duchu ignaciánskej...

Životné jubileum - 100. rokov

Dňa 20. júla 2023 sa sr. Malvína Kvasnicová dožila životného jubilea - 100 rokov. V tento deň sme pri sv. omši spoločne s ňou...

Stretnutie provincie sestier CJ

V dňoch 30.6. - 4.7. 2023 sa v Badíne stretlo 100 sestier Congregatio Jesu, aby sme sa spoločne zamýšľali nad tromi cestami nášho...

PUTOVANIE SO SVÄTÝM IGNÁCOM

Pozývame mladých na duchovnú obnovu spojenú s putovaním v Poloninách, ktorá sa uskutoční v čase  od 11. do...

Víkend tanečnej meditácie 1

Srdečne pozývame na Víkend tanečnej meditácie (TTM) TTM prebieha ako ignaciánske duchovné cvičenia, ktorých súčasťou je tanečná...

Výstava sviec v Bruseli

Dňa 19. 3. 2023 sa v Slovenskej katolíckej misii Bruseli v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho konala výstava sviec, ktoré...

Biblicko-poetické meditácie - Prešov

Biblicko-poetické meditácie v Centre Márie Wardovej, Konštantínova 2, Prešov Program: 1. spoločné...

Duchovná obnova v Pôste

Srdečne pozývame na duchovnú obnovu v Pôste Byť in či out? Ktorá cesta vedie k Bohu? Sprevádzajúci: sr. Eva Jaroušková,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

   

Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.