Občianske združenie Jarovnice založené v r. 2002 a ktoré má dnes 13 členov vzniklo, aby podporovalo občianske iniciatívy, ktoré pomôžu hlavne mládeži aktívne využívať svoj voľný čas a rozvíjať svoje talenty.

    Tvorivou činnosťou prispievajú členovia Združenia k zlepšovaniu vzťahov medzi ľuďmi - k etnickej znášanlivosti a tolerancii a ku skrášľovaniu prostredia.

    Významnou mierou sa Združenie venuje rómskym deťom a mládeži, napomáha rozvoju ich osobnosti a vytvára podmienky pre ich sebarealizáciu.

    Tri sestry Congregatio Jesu, ktoré od septembra 2011 pôsobia priamo v Jarovniciach, sú členkami Združenia Jarovnice a aktívne pôsobia v dedine a v rómskej osade. V O.Z. Jarovnice sú zodpovedné za základné sociálne poradenstvo a podieľajú sa na aktivitách a práci s mládežou v dedine aj v rómskej osade.

 

   Stanovy O.Z. Jarovnice