Materská škola Márie Wardovej, Jarovnice

 

Novinky

Púšťame sa do nového diela a prosíme o vašu pomoc

Tento čas bol u nás plný veselosti a vďaky Bohu za všetko a všetkých, ktorými nás v našej službe 14 rokov v Jarovniciach požehnáva. Ďakujeme hlavne za to, že nás na príhovor našej zakladateľky Márie Wardovej a vďaka modlitbám a ľudskej, odbornej a priateľskej podpore mnohých, viedol a vedie...