Novostavba materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003501
 

Novinky

Púšťame sa do nového diela a prosíme o vašu pomoc

Drahí priatelia, naša Slovenská provincia Congregatio Jesu začína nové dielo: vybudovanie a založenie Materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach pri Sabinove. Sestry CJ však v Jarovniciach začali pôsobiť už v r. 2007 a od r. 2011 máme v tejto obci trojčlennú...