Novinky

Víkend tanečnej meditácie 1

Srdečne pozývame na Víkend tanečnej meditácie (TTM) TTM prebieha ako ignaciánske duchovné cvičenia, ktorých súčasťou je tanečná...

Výstava sviec v Bruseli

Dňa 19. 3. 2023 sa v Slovenskej katolíckej misii Bruseli v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho konala výstava sviec, ktoré...

Biblicko-poetické meditácie - Prešov

Biblicko-poetické meditácie v Centre Márie Wardovej, Konštantínova 2, Prešov Program: 1. spoločné...

Duchovná obnova v Pôste

Srdečne pozývame na duchovnú obnovu v Pôste Byť in či out? Ktorá cesta vedie k Bohu? Sprevádzajúci: sr. Eva Jaroušková,...

2% pre MAGIS

Našla som dobrý prostriedok, aby nám vždy vystačili peniaze totiž neodopierať almužnu!  Mary...

Týždeň tanečnej meditácie 2

Srdečne pozývame na Týždeň tanečnej meditácie (TTM) TTM prebieha ako ignaciánske duchovné cvičenia, ktorých súčasťou je tanečná...

Oslavy Márie Wardovej

V sobotu - 28. januára - sme sa opäť stretli, aby sme ďakovali za dar života, povolania a charizmy našej zakladateľky Márie...

Individuálne duchovné cvičenia - Ružomberok

Srdečne pozývame na  Individuálne duchovné cvičenia Sprevádzajúce:  Sr. Letícia Dirbáková, CJ, Sr. Eva Jaroušková, CJ...

Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

Pointou tohto projektu bolo naplniť krabicu od topánok rôznymi maličkosťami a potešiť našich seniorov. Do krabice sa...

Vianočná pošta

Do tohto projektu sa naše zariadenie zapojilo  po tretí krát. Projekt umožňuje dobrovoľníkom  z celého sveta...

Vianočný zázrak

Naše zariadenie sa už po tretí krát zapojilo do projektu vianočný zázrak. Tento projekt bol výnimočný tým, že splnil konkrétne...

Adventná duchovná obnova VSTÚP DO TICHA - Ružomberok

Srdečne pozývame na Adventnú duchovnú obnovu Vstúp do ticha formou individuálnych duchovných cvičení Eva Jaroušková CJ / Letícia...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

   

Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.