Novinky

Vstupu do noviciátu

17. september 2023 sa stal dňom radosti pre celú Slovenskú provinciu Congregatio Jesu. Naša postulantka Margaréta sa rozhodla urobiť ďalší krok na ceste zasväteného života a vstúpila do noviciátu. Obrad vstupu do noviciátu sa uskutočnil pri sv. omši, ktorú celebroval jezuita Jaroslav Mudroň a...

Biblické večery "Na ceste s Pavlom"

Tohto roku pokračujeme v čítaní, komentovaní a modlitbe s biblickými textami  z Knihy Skutky apoštolov.  Srdečne Vás pozývame na pravidelné stretnutia dvakrát do mesiaca,  ktoré sa budú konať v stredy (bližšie info na plagáte).  Prvé stretnutie sa uskutoční 4. októbra...

Stretnutia Magis v Prešove

V Prešove v Centre Márie Wardovej začíname stretnutia pre mladých vo veku 19-30 rokov v duchu ignaciánskej spirituality. Ak ste z Prešova alebo okolia a túžite rásť a zdieľať vieru a život v spoločenstve, príďte medzi nás 5. októbra 2023 na prvé stretnutie Magis...

Životné jubileum - 100. rokov

Dňa 20. júla 2023 sa sr. Malvína Kvasnicová dožila životného jubilea - 100 rokov. V tento deň sme pri sv. omši spoločne s ňou ďakovali za Božie požehnania počas všetkých dní jej života, za dar povolania k zasvätenému životu, za jej službu, ktorou prispievala k vzrastu Congregatio Jesu. Ďakujeme sr....

Stretnutie provincie sestier CJ

V dňoch 30.6. - 4.7. 2023 sa v Badíne stretlo 100 sestier Congregatio Jesu, aby sme sa spoločne zamýšľali nad tromi cestami nášho duchovného života a života vzťahov: cestou očisťovania, cestou osvietenia a cestou zjednotenia. Spočne sme zažívali radosť zo vzájomného zdieľania v malých skupinách,...

PUTOVANIE SO SVÄTÝM IGNÁCOM

Pozývame mladých na duchovnú obnovu spojenú s putovaním v Poloninách, ktorá sa uskutoční v čase  od 11. do 15. júla 2023. Súčasťou programu je každý deň:  sv. omša,  Ignaciánsky impulz na modlitbu,  čas na osobnú modlitbu (počas putovania...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>