Novinky

Neboj sa prijať dieťa i jeho matku

"Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť oň. Zakaždým, keď ktokoľvek prijme starostlivosť o život druhého, v istom zmysle plní voči nemu otcovskú úlohu," zdôrazňuje pápež František v...

Potešujte, potešujte môj ľud

Slová, ktoré prorok Izaiáš používa: "Potešujte... hovorte k srdcu," sa častejšie opakujú v Starom zákone. Osobitnú hodnotu majú na miestach, kde ide o dialóg nežnosti a lásky. Potešovanie treba chápať ako prejav vzájomnej spolupatričnosti, hru intenzívnej empatie, dojatia a životného puta. Ide...

Láska má moc premieňať

"Srdce ženy má mimoriadnu schopnosť milovať; je to čosi úžasné", píše Jo Croissant v knihe Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca. Vyzýva dnešnú ženu, aby v sebe znovu objavila túto silu lásky, ktorá je mocnejšia ako všetky dôvody sveta, ktorá odzbrojuje. Svet budeme môcť zmeniť len vtedy, ak dovolíme...

Vyznaj a ži svoju vieru

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cirkevní otcovia, nám predkladá pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa vo svojej knihe Na pleciach obrov. Cieľom cyklu jeho kázní je načerpať nadšenie a prinavrátiť sviežosť našej viere prostredníctvom obnoveného kontaktu s obrami viery v...

Kajajte sa verte evanjeliu!

Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“. V tomto čase obrátenia nás pápež František vo svojom posolstve pozýva obnoviť našu vieru, načerpať „živú vodu“ nádeje...

Som žena

"Kto vlastne som?" Na túto otázku hľadá odpoveď Katrina J. Zeno v knihe "Som žena - Cesta každej z nás" vychádzajúc z Teológie tela Jána Pavla II. Pozvanie nazrieť hlbšie do svojho srdca dostalo viac ako 20 kolegýň zamestnaných na Arcibiskupskom úrade v Košiciach.  Pri hľadaní svojej...

Naša diamantová jubilantka – jubilejný XXV. Deň zasväteného života

V našej komunite Domu sv. Jozefa bol jubilejný XXV. Deň zasväteného života umocnený oslavou vzácneho jubilea 75 rokov rehoľného života našej sestry Amálie Begánovej. Do kontaktu s našimi sestrami sa dostala ako malé dievčatko, či usilovná žiačka v Ústave Sancta Mária v Prešove, kde neskôr v svojich...

Stretnutie rehoľníkov v Kyjeve

Deň zasväteného života, ktorý si Cirkev pripomína na sviatok Obetovania Pána, slávili v Kyjevsko-Žitomirskej diecéze v pondelok 1. februára. Tento rok kvôli pandémii oslavy prebiehali na dvoch miestach, v Kyjeve a Žitomiri. V Kyjeve pozvanie biskupa Vitalija Kryvyckoho prijalo asi 35 rehoľných...

Pápežova výzva pracovníkom médií: "Poď a uvidíš!"

Hlavnou témou posolstva pápeža Františka k 55. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov je pozvanie "Poďte a uvidíte!" Katolícka cirkev slávi tento deň v siedmu veľkonočnú nedeľu, tohto roku to bude 16. mája.   Aby sme mohli vyrozprávať pravdu o živote, ktorá sa stáva...

Oslavy Márie Wardovej v Banskej Bystrici

V našej komunite v Banskej Bystrici sme oslavy Mary Ward začali slávnostným obedom, po ktorom nasledovala spoločná rekreácia pri výbornom koláči. Po krátkom oddychu sme sa stretli v kaplnke, kde sme si spolu prečítali texty k tomuto dňu. Aj vďaka týmto impulzom sme následne mali možnosť stretnúť sa...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>