Novinky

Nová ponuka z Centra spirituality

Nová ponuka z Centra spirituality na mesiac máj. Žiť vedome svoj krst - 1. - 4. máj 2024 - duchovná obnova Adorácia - 10. máj 2024, 18:00 Boh o mne vie - 16. - 19. máj 2024 - duchovná obnova

Týždeň tanečnej meditácie

Srdečne vás pozývame na Týždeň tanečnej meditácie do Centra spiritality Premenenia Pána v Ružomberku.

Duchovná obnova pre mladých

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu pre mladých 16+ do Centra spirituality Premenenia Pána v Ružomberku.

Duchovná obnova VZKRIESENIE S KRISTOM

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu Vzkriesenie s Kristom. Duchovnou obnovou bude sprevádzať Radovan Šoltés.  

Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení

Nová publikácia duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi   PRÍHODOVÁ, E.: Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení. Bratislava: Congregatio Jesu, 2023. 152 s. ISBN 978-80-570-5103.   Kniha autorky Edity Príhodovej upúta už svojím pozoruhodným názvom Štyri tucty...

Pôstna duchovná obnova

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu v Centre spirituality Premenenia Pána.

Zavolal som Ťa po mene

Milí mladí priatelia, pozývame vás na duchovnú obnovu do Centra spiritality v Ružomberku. Ak hľadáte priestor ticha, zdieľania a spoločenstva modlitby, neváhajte sa prihlásiť.

Stopy Mary Ward na cestách dneška

V týždni Mary Ward vám ponúkame článok sr. Evy Jarouškovej CJ: Stopy Mary Ward na cestách dneška "Povolaná Bohom k bytiu v láske"  

Pozvánka na DC s Máriou Wardovou

Pozývame na duchovné cvičenia s Mary Ward pre ženy. Duchovné cvičenia prebiehajú ako ignaciánske duchovné cvičenia. Ich súčasťou je jedno krátke tematické stretnutie denne, osobné meditácie, sv. omša, adorácia a  individuálny sprevádzajúci rozhovor. Počas duchovných cvičení je dobrovoľná...

Ponuka Centra spirituality v Ružomberku

Srdečne vás pozývame na Duchovnú obnovu v Advente NECH PRÍDE! 8. – 10. december 2023 a Duchovné cvičenia s Mary Ward pre ženy 15. – 21. január 2024  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>