Novinky

Víkend tanečnej meditácie 1

Srdečne pozývame na Víkend tanečnej meditácie (TTM) TTM prebieha ako ignaciánske duchovné cvičenia, ktorých súčasťou je tanečná meditácia ako modlitba. Táto forma duchovných cvičení pomáha vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom. 26. 5. – 28. 5. 2023   Centrum spirituality Premenenia Pána (v...

Výstava sviec v Bruseli

Dňa 19. 3. 2023 sa v Slovenskej katolíckej misii Bruseli v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho konala výstava sviec, ktoré urobila naša sestra Marianna Poláková. Sestra Marianna spolu so spolusestrami navštívila v septembri Brusel. Túto púť uskutočnili ako poďakovanie za povolanie sestry Kamily,...

Biblicko-poetické meditácie - Prešov

Biblicko-poetické meditácie v Centre Márie Wardovej, Konštantínova 2, Prešov Program: 1. spoločné stíšenie   2. individuálna meditácia v tichu 3. dobrovoľné zdieľanie   20. 3. 2023 17. 4. 2023 15. 5. 2023 12. 6. 2023   Biblicko-poetické...

Duchovná obnova v Pôste

Srdečne pozývame na duchovnú obnovu v Pôste Byť in či out? Ktorá cesta vedie k Bohu? Sprevádzajúci: sr. Eva Jaroušková, CJ Dátum: 10. – 12. marec 2023 Miesto konania: Centrum spirituality Premenenia Pána (v Dome Spoločnosti Ježišovej - pri Kostole Povýšenia Sv. kríža) ...

2% pre MAGIS

Našla som dobrý prostriedok, aby nám vždy vystačili peniaze totiž neodopierať almužnu!  Mary Ward   Milí sympatizanti, aj v roku 2023 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu.  Svojím príspevkom môžete podporiť činnosť...

Týždeň tanečnej meditácie 2

Srdečne pozývame na Týždeň tanečnej meditácie (TTM) TTM prebieha ako ignaciánske duchovné cvičenia, ktorých súčasťou je tanečná meditácia ako modlitba. Táto forma duchovných cvičení pomáha vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom. 21. 6. – 27. 6. 2023   Centrum spirituality Premenenia...

Oslavy Márie Wardovej

V sobotu - 28. januára - sme sa opäť stretli, aby sme ďakovali za dar života, povolania a charizmy našej zakladateľky Márie Wardovej. Oslavy sa konali na troch miestach: v Prešove, Ružomberku a Bratislave. O týždeň skôr sa na oslavách stretli aj sestry a priatelia Márie Wardovej v Štěkni v Čechách....

Individuálne duchovné cvičenia - Ružomberok

Srdečne pozývame na  Individuálne duchovné cvičenia Sprevádzajúce:  Sr. Letícia Dirbáková, CJ, Sr. Eva Jaroušková, CJ (podľa výberu) 17.4. – 23. 4. (alebo 25.4.) 2023  Dĺžka DC je 6 dní (prípadne 8).   Centrum spirituality Premenenia Pána (v Dome Spoločnosti Ježišovej -...

Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

Pointou tohto projektu bolo naplniť krabicu od topánok rôznymi maličkosťami a potešiť našich seniorov. Do krabice sa zmestili nielen sladkosti, čaje, káva, ponožky, ale aj ručne vyrobené darčeky, ktoré ich veľmi potešili.  Odozvy na projekty boli od našich senioriek pozitívne. Bolo úžasné...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>