Novinky

50 rokov hlbokej túžby slúžiť Bohu

„Keď pšeničné zrno padne do zeme, prinesie veľkú úrodu...“ (Jn 12, 24) Tieto Ježišove slová prepletené s úprimnou vďakou a chválou Trojjediného Boha zvlášť zaznievali v našich srdciach 15.12.2020, kedy naša sestra Lucia Pipková slávila svoje  zlaté rehoľné jubileum. 50 rokov...

Ďakujeme vám za podporu Výrobne hostií

ŽIADNY DAR NIE JE PRÍLIŠ MALÝ NA DAROVANIE  ☺ Už niekoľko mesiacov je naším každodenným „rituálom“ pozorné sledovanie troch čísel. Koľko testov sa denne urobilo, koľko ľudí sa nakazilo, a tiež nás zaujíma koľko ľudí podľahlo vírusu, ktorý obsiahol celý svet. Veľmi intenzívne sa modlíme...

Biskup sv. Mikuláš zavítal do Mníchova

Každoročne v období začiatkom decembra nastáva u detí očakávanie, či aj tento rok príde Mikuláš. V roku 2020, poznačenom pandemickými opatreniami, to bolo viac než inokedy neisté. Pred dvoma týždňami poslal Mikuláš odkaz, že v nedeľu 6. decembra zavíta do Mníchova, presnejšie, príde...

Prvé stretnutie Priateľov Mary Ward

V sobotu 28.11.2020 dopoludnia sa aj napriek protipandemickým opatreniam uskutočnilo prvé stretnutie Priateľov Mary Ward, a to on-line formou. Naše priateľky Janka a Martinka a manželia Milan a Janka, ktorí budú medzi Priateľov tiež onedlho oficiálne prijatí, aj keď nimi...

Advent – čas očakávania a aktívnej prípravy

https://jezuiti.sk/sucastou-nasho-zivota-je-rozmer-ocakavania/  

Púšťame sa do nového diela a prosíme o vašu pomoc

Drahí priatelia, naša Slovenská provincia Congregatio Jesu začína nové dielo: vybudovanie a založenie Materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach pri Sabinove. Sestry CJ však v Jarovniciach začali pôsobiť už v r. 2007 a od r. 2011 máme v tejto obci trojčlennú...

40 hodinová modlitba sestier Congregatio Jesu za odvrátenie pandémie

Počas víkendu 14. a 15. novembra sa vo všetkých 25 komunitách Slovenskej provincie Congregatio Jesu - na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, v Nemecku, Viedni a na Sibíri - konala nepretržitá 40 hodinová modlitba Quarantore za...

Oslavy v Dome sv. Jozefa

Dňa 11.11.2020 na sviatok sv. Martina sa v Dome sv. Jozefa v Prešove konala oslava dvoch krásnych životných jubileí. Sr. Brigita Bučkuliaková sa 7.11. dožila vzácnych 90 rokov života a sr. Renáta Petrusová sa narodila presne na sv. Martina pred 80-timi rokmi. Obe sestry ďakovali Bohu...

Posviacka centra pre rodinu v Kyjeve

Dňa 22. októbra na sviatok sv. Jána Pavla II. sa v Kyjeve uskutočnila posviacka centra pre rodinu v núdzi a  diagnostického centra. V týchto charitatívnych dielach budú pracovať aj sestry CJ. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu v krajine sa na otvorení priestorov zúčastnil iba...

Košický arcibiskup ďakoval za dar svojho života

Ďakovnú svätú omšu za 70 rokov svojho života celebroval košický arcibiskup Bernard Bober v súkromnej Kaplnke sv. Ondreja na Arcibiskupskom úrade v Košiciach v stredu 4. novembra 2020. Pri príležitosti jeho životného jubilea a 10. výročia služby v úrade arcibiskupa a metropolitu...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>