Kontakt

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa

Kmeťovo stromoradie 6

080 01 Prešov

 

Mgr. Jana Vargová, sr. Zuzana – vedúca sociálneho úseku   051/ 74 62 919

Mgr. Katarína Zajacová, sr. Vita – vedúca sestra  051/ 74 62 904