Novinky

Chváľ, duša moja, Pána

Ani nie dva týždne po slávnosti prvej a večnej profesie sa chceme s vami podeliť o radosť z oslavvy 70-tich rokov rehoľného života. Spolu s jubilantkami sr. Malvínou a sr. Patrikou sme pri sv. omši ďakovali za ich povolanie a roky prežité v...

24 hodín pre Pána

"Modlite sa, hovorím vám, ustavične sa modlite." Týmito slovami nás apoštol vyzýva k modlitbe. Aj Svätý Otec František, verný tomuto odkazu, nás pozýva, aby sme darovali Pánovi 24 hodín svojho času pred Sviatosťou oltárnou. A pretože modlitby nikdy nie je dosť, prijali sme toto...

Fašiangy v Dome sv. Jozefa

Fašiangy sú časom nielen zábavy a karnevalu, ale aj časom vďakyvzdania a odprosovania. Aj my, sestry v Dome sv. Jozefa, sme využili posledné dva dni, aby sme sa nielen trochu zabavili a zasmiali na programe, ktorý pripravili mladšie sestry, ale aj v tichu kaplnky...

Oslavy Márie Wardovej v Prešove

Poďte bližšie k Nemu, táto výzva našej zakladateľky bola sprievodnou niťou tohtoročného stretnutia sestier CJ z komunít na východe Slovenska a Ukrajiny. Počas stretnutia sme sa snažili "stretnúť sa s Máriou Wardovou" a pri sv. omši nám P. Šuppa SJ pripomenul, že Mária Wardová v...

...lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych! (Veľká noc v DSJ)

Ticho... Pán je v hrobe. Toto tajomstvo i posvätnosť chvíľ sme mali možnosť prežívať v celonočnej adorácií z piatku do soboty večera, kde sme sa striedali v modlitbe a do Pánovho hrobu sme vkladali všetko, čo sme chceli pochovať, ale aj všetko to,...

Krížová cesta s deťmi z Ražňan

Tichú a tajomnú atmosféru Veľkého týždňa v Dome sv. Jozefa zrazu prerušila vrava 45 detí z Cirkevnej školy v Ražňanoch, ktorí sa prišli podeliť s tým, čomu v pôste venovali čas a prípravy. Prišli sa spolu s nami pomodliť krížovú cestu. Naozaj...

Modlitba krížovej cesty so zamestnancami Domu sv. Jozefa

Blížil sa záver pôstu. A bolo dobré, aby sme všetci spolu: sestry, prijímateľky, zamestnanci alebo kolegovia spolu kľakli a v modlitbe pobožnosti krížovej cesty ďakovali i prosili navzájom za seba, za našich zamestnancov a ich rodiny.

Divadelné predstavenie mladých v Dome sv. Jozefa

Kto by si myslel, že v Dome Sv. Jozefa nie je život, tak je na omyle. U nás je život, čoho príkladom je aj kultúrny večer. O. Jozef Mrúz založil amatérske divadlo z mladými z Prešova a okolia. A tak 23.2.2017 už po tretí krát k nám zavítali s divadelnou hrou od Jozefa Gregora...

Rekolekcie v Dome sv. Jozefa

Byť s NÍM je najväčšou radosťou zasvätených. Tieto dni  7 – 9.12.2016 sme v doprevádzaní Vdp. Ľuboša Laškotyho mohli lepšie prežívať dni s Pánom a vykonať si tak rekolekcie, ktorých názov bol Svätyňa svätosti. Znova sme oprašovali svoju prvotnú lásku...

Daruj mi svoje srdce

Táto veta odznela niekoľkokrát ako výzva nielen pre 10 detí zo špeciálnej školy v Prešove, ktoré v kaplnke Domu sv. Jozefa v nedeľu 5.6.2016 prvýkrát prijali Pána Ježiša, ale pre všetkých, ktorí boli prítomní v hojnom počte na tejto krásnej slávnosti.
1 | 2 >>

Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu,
že moje nohy už nevládzu chodiť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí majú
pochopenie, že zle počujem, a ktorí
sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne.

Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia,
že moje oči už veľa nevidia
a že hneď všetko nepochopím.

Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú,
keď niečo rozlejem, zvalím alebo nechám spadnúť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci.

Nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa
usmejú a rozprávajú sa so mnou.

Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú,
keď spomínam na minulosť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí zmierňujú moje bolesti.

Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť,
že ma majú radi a sú ku mne dobrí.

Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú
ťažkú cestu do večnosti.

Až raz budem u Boha,
ja si na nich určite spomeniem.