Novinky

...lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych! (Veľká noc v DSJ)

Ticho... Pán je v hrobe. Toto tajomstvo i posvätnosť chvíľ sme mali možnosť prežívať v celonočnej adorácií z piatku do soboty večera, kde sme sa striedali v modlitbe a do Pánovho hrobu sme vkladali všetko, čo sme chceli pochovať, ale aj všetko to,...

Krížová cesta s deťmi z Ražňan

Tichú a tajomnú atmosféru Veľkého týždňa v Dome sv. Jozefa zrazu prerušila vrava 45 detí z Cirkevnej školy v Ražňanoch, ktorí sa prišli podeliť s tým, čomu v pôste venovali čas a prípravy. Prišli sa spolu s nami pomodliť krížovú cestu. Naozaj...

Modlitba krížovej cesty so zamestnancami Domu sv. Jozefa

Blížil sa záver pôstu. A bolo dobré, aby sme všetci spolu: sestry, prijímateľky, zamestnanci alebo kolegovia spolu kľakli a v modlitbe pobožnosti krížovej cesty ďakovali i prosili navzájom za seba, za našich zamestnancov a ich rodiny.

Divadelné predstavenie mladých v Dome sv. Jozefa

Kto by si myslel, že v Dome Sv. Jozefa nie je život, tak je na omyle. U nás je život, čoho príkladom je aj kultúrny večer. O. Jozef Mrúz založil amatérske divadlo z mladými z Prešova a okolia. A tak 23.2.2017 už po tretí krát k nám zavítali s divadelnou hrou od Jozefa Gregora...

Rekolekcie v Dome sv. Jozefa

Byť s NÍM je najväčšou radosťou zasvätených. Tieto dni  7 – 9.12.2016 sme v doprevádzaní Vdp. Ľuboša Laškotyho mohli lepšie prežívať dni s Pánom a vykonať si tak rekolekcie, ktorých názov bol Svätyňa svätosti. Znova sme oprašovali svoju prvotnú lásku...

Daruj mi svoje srdce

Táto veta odznela niekoľkokrát ako výzva nielen pre 10 detí zo špeciálnej školy v Prešove, ktoré v kaplnke Domu sv. Jozefa v nedeľu 5.6.2016 prvýkrát prijali Pána Ježiša, ale pre všetkých, ktorí boli prítomní v hojnom počte na tejto krásnej slávnosti.

90 rokov sr. Melánie

V sobotu 4.6.2016 sme pri rannej sv. omši v našej kaplnke v Dome sv. Jozefa ďakovali spolu so sr. Melániou za dar jej života a požehnaných 90 rokov. Slávnostnú atmosféru umocnila aj návšteva 91 ročného brata Stanislava a jeho detí, neterky sr. Melánie...

Zreštaurovaná socha Panny Márie v Prešove

V roku 1880 išiel košický biskup Konštantín Šuster do mariánskej svätyne v Mariazzeli. Chcel prosiť Máriu Matku dobrej rady, aby mu pomohla v ťažkej úlohe biskupa, vyprosila mu milosť pracovať pre duchovné blaho veriacich a dala mu radu ako mravne povzniesť...

Májové popoludnie v záhrade

Niekedy je veľmi osožné  a dobré zmeniť naše stereotypy a prebudiť našu pasivitu. V pondelok 23. mája sme sa pre túto zmenu odvážili aj my a dnes vieme, že to bolo a je dobré pre naše spoločenstvo. Prežili sme krásne (naozaj krásne a nie len...

s. Alžbetka

Dňa 15.5.2016 prijal Otec do svojho DOMU našu spolusestru Alžbetu vo veku nedožitých 97 rokov.  Bola to sestra otvorená pre veci nové, v ktorých nachádzala Boha. Nech jej odchod je pre nás posolstvom, ktoré je výstižné aj z tejto fotografie: ..ani vek, ani...
1 | 2 >>

Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu,
že moje nohy už nevládzu chodiť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí majú
pochopenie, že zle počujem, a ktorí
sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne.

Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia,
že moje oči už veľa nevidia
a že hneď všetko nepochopím.

Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú,
keď niečo rozlejem, zvalím alebo nechám spadnúť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci.

Nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa
usmejú a rozprávajú sa so mnou.

Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú,
keď spomínam na minulosť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí zmierňujú moje bolesti.

Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť,
že ma majú radi a sú ku mne dobrí.

Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú
ťažkú cestu do večnosti.

Až raz budem u Boha,
ja si na nich určite spomeniem.