Novinky

Púšťame sa do nového diela a prosíme o vašu pomoc

Tento čas bol u nás plný veselosti a vďaky Bohu za všetko a všetkých, ktorými nás v našej službe 14 rokov v Jarovniciach...

Tri dni s encyklikou Laudato si´

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu s encyklikou Laudato si´ do Centra Premenenia Pána v Ružomberku. Duchovnou obnovou bude...

Víkendy tanečnej meditácie

Srdečne vás pozývame na víkendy tanečnej meditácie do Centra spirituality Premenenia Pána.

Individuálne duchovné cvičenia

Srdečne vás pozývame na 6/8 dňové individuálne duchovné cvičenia do Centra spirituality Premenenia Pána v Ružomberku. Duchovnými...

Deň osláv životných a rehoľných jubileí

Dňa 8. júna 2024 sme  v našej provincii začali tradíciu spoločného slávenia životných a rehoľných jubileí. Tento rok sa...

Na ceste s Ignácom 2024

Pozývame mladých na duchovnú obnovu spojenú s putovaním v Slovenskom krase, ktorá sa uskutoční v čase od 7. do 11. júla...

Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení aj v ďalších dvoch formátoch

V decembri 2023 sme dodali do distribúcie knihu biblicko-básnických duchovných cvičení, ktorú zostavila či napísala...

Duchovná obnova pre dievčatá 15+

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu pre dievčatá. Chceš vedieť, čo Ti chce povedať Kráľ? Príď a počúvaj...

Týždeň tanečnej meditácie

Srdečne vás pozývame na duchovné cvičenie s tancom v Centre spirituality Premenenia Pána v Ružomberku.

Nová ponuka z Centra spirituality

Nová ponuka z Centra spirituality na mesiac máj. Žiť vedome svoj krst - 1. - 4. máj 2024 - duchovná obnova Adorácia - 10. máj...

Týždeň tanečnej meditácie

Srdečne vás pozývame na Týždeň tanečnej meditácie do Centra spiritality Premenenia Pána v Ružomberku.

Duchovná obnova pre mladých

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu pre mladých 16+ do Centra spirituality Premenenia Pána v Ružomberku.

Duchovná obnova VZKRIESENIE S KRISTOM

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu Vzkriesenie s Kristom. Duchovnou obnovou bude sprevádzať Radovan Šoltés.  

Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení

Nová publikácia duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi   PRÍHODOVÁ, E.: Štyri tucty (netuctových) duchovných...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

   

Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.