Novinky

Vari to nie je tesárov syn?

„Prácou si má človek zaobstarať svoj každodenný chlieb a podporovať stály rozvoj vedy a techniky, najmä však neprestajné zvyšovanie kultúrnej a mravnej úrovne spoločnosti, v ktorej žije ako člen bratského spoločenstva.“ Týmito slovami začína encyklika pápeža Jána Pavla II....

V štýle Dobrého Pastiera

"Jednota, ktorá existuje medzi poslaním Krista a jeho životom, sa vteľuje, zviditeľňuje v kresťanskom štýle, v kresťanskej forme v každej chvíli ľudských dejín. Kontemplujme Kristov štýl," vyzýva zasvätených list Kontemplujte. Kristov štýl vyjadruje Ježišovu jedinečnú schopnosť prebývať v Otcovi v...

Zjavuje sa a súčasne sa skrýva

"Milovať znamená byť pripravený každodenne sa venovať hľadaniu," pokračuje list Kontemplujte adresovaný zasväteným. S hľadaním však súvisí námaha. Vyžaduje si, aby človek vstal a vydal sa na cestu, prijal za svoju "temnosť noci". Noc je neprítomnosť, odstup alebo vzdialenie sa od toho, ktorého...

Ježišu, dôverujem v Teba

"Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom pre duše a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Kiežby mohli pochopiť, že som pre ne najlepším otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa plného milosrdenstva," zachytáva Ježišove slová sestra Faustína Kowalská vo...

Sestry Congregatio Jesu slávia 80 rokov od zriadenia Slovenskej provincie

Na tohtoročný Veľkonočný pondelok pripadla spomienka na 80 rokov odo dňa, keď bola oficiálne zriadená Slovenská provincia sestier Congregatio Jesu, – podľa predchádzajúceho názvu boli sestry známe ako Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie – IBMV. V roku 1940 sa v Ríme stretol vtedajší slovenský...

Ďakujeme vám za podporu Výrobne hostií

„Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“ (Matka Tereza) Náročné obdobie pandémie a zatvorenie mnohých prevádzok, ktoré živia ľudí, pretrváva už vyše roka. Každý z nás je unavený informáciami o covide a túži po chvíli, kedy v slobode...

Radujte sa!

"Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom. S Ježišom Kristom sa neustále znovu a znovu rodí radosť,“ píše pápež František zasväteným v liste Radujte sa. Stretnutie s Ježišom v nás zapaľuje tú pôvodnú krásu, krásu tváre, ktorá žiari Otcovou...

Kontemplujme Lásku

Kto miluje, je preniknutý dynamizmom, jeho život dýcha veľkonočným tajomstvom, prijíma riziko, že bude musieť vyjsť zo seba, aby sa mohol stretnúť s iným človekom, aj vo svojom vnútri. Objaví, že jeho vlastné dobro spočíva v tom, že prebýva v druhom a že ho prijíma takého, aký je. Píše zasväteným...

Pobožnosť krížovej cesty zamestnancov Hospicu Matky Terezy

V nedeľu 21.3.2021 o 15:00 sa zamestnanci Hospicu Matky Terezy modlili krížovú cestu, ktorá sa konala online v bazilike sv. Egídia. Modlitba je to, čo nás má všetkých spájať a vnútorne nás napĺňať. Aj my sme sa preto spojili v tejto modlitbe krížovej cesty, aby sme sa posilnili vo viere a tiež si...

Pôstna modlitba detí za deti

Pôstna modlitba detí za deti Aj tento rok v pôste sa naše deti zo Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove chceli modliť krížovú cestu. Zvažovali sme, nakoľko je to pri súčasných obmedzeniach možné a nakoniec sme sa rozhodli pre realizáciu na sviatok sv. Jozefa. Deti s veľkým sústredením...
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>