Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

za manželstvo

K | 19.09.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo, pomáhal nám žiť vo vzájomnej láske, vernosti, čistote, úcte, súdržnosti,...PBz

Prosím o modlitbu

Janka | 19.09.2022

Prosím o modlitbu za manžela, v Nemecku ho bolia zuby a puchne mu to, nech ho to prestane bolieť. Pán Boh zaplať

Prosba

Veriaca | 18.09.2022

Prisím o modlitby za Božou pomoc dnes v práci. Bohu vďaka

za manželstvo

K | 18.09.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo, pomáhal nám žiť vo vzájomnej láske, vernosti, čistote, úcte, súdržnosti,....PBz

Prosba

Veriaca | 17.09.2022

Prosím o modlitby za dnešný pracovný deň, nech všetko dobre dopadne. Bohu vďaka.

Svätosť

Michaela | 17.09.2022

Prosím veľmi o modlitbu za moju svätosť. Ďakujem Michaela

Za Kamila

Katarina | 15.09.2022

Prosim o pomoc Ducha Sväteho pre Kamila PBz

Záchrana duše

Marcela | 15.09.2022

Prosím o modlitbu za Luciu, aby ju Boh úplne uzdravil. Ďakujem

za manželstvo

K | 15.09.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo a pomáhal nám žiť vo vzájomnej láske, vernosti , čistote, úcte, súdržnosti,...PBz

Prosba

Mária | 15.09.2022

Milé sestričky, prosím o uzdravenie môjho tela a duše.Zs moje deti, manžela, rodičov a sestry.Nrch nám Pán Ježiš požehná a Panna Mária ukryje vo svojom Nepoškvrnenom srdci.Pán Boh zaplať a požehnaj Vás.

Prosba za prácu

Mamka | 15.09.2022

Drahé sestričky, vrúcne prosím o modlitbu za nájdenie práce pre Nikolku, ktorej neoredĺžili pracovnú zmluvu. Prosím, nech sa Pán na Váš príhovor oslávi pri nájdení novej práce pre Nikolku! Boh Vás žehnaj!

za manželstvo

K | 14.09.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo a pomáhal nám ži vo vzájomnej láske, úcte, vernosti, čistote, súdržnosti,...PBz

prosba za uzdravenie Lukáša a Miroslava

Magdaléna | 14.09.2022

Prosím o modlitbu za uzdravenie Lukáša a Miroslava a za dary Ducha Svätého pre Magdalénu. Pán Boh zaplať.

Za rodinu

Patricia | 13.09.2022

Prosím o modlitby za našu rodinu. Veľká vďaka.

Za rodinu

Mama | 13.09.2022

Prosím vás o modlitby za zdravie Bozie požehnanie a ochranu Matky Bozej pre mňa a moje deti za ochranu zdravia rodín práce majetku a ochranu od nepriateľov. Sv.Michal oroduj za nás. PBz.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Pridať nový príspevok