Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

prosby o modlitby

sestra | 05.06.2023

Prosím o modlitby za sestru Annu a jej manžela Jozefa. PBZ

prosby o modlitby

Mária | 05.06.2023

Prosím o modlitby za seba , za múdrosť Ducha svatého do situácie ktorú reraz potrebujem riešiť, Pán vie. PBZ

prosby o modlitby

mama | 05.06.2023

Prosím o modlitby za syna Radka, za osvietenie Duchom svatým a dary Ducha svatého, aby vedel rozlišiť pravdu od klamstiev zlého, aby robíl rozhodnutia v súlade s Božou vôľou, aj za spoznanie Božej lásky. PBZ

prosba o modlitby

mama | 05.06.2023

Prosím o modlitby za syna Branislava a za ich susedov, za vyriešenie problému s hranicou pozemku, aby mohli s Božou pomocou začať stavbu domčeka a aj ho ukončiť na Božiu slávu. PBZ

Prosby

Dana | 04.06.2023

Prosím za vyliečenie z alergickej nádchy a zdravie pre dcéru, za to, aby zvládla skúšku, za predĺženie mojej zmluvy alebo za novú prácu, za pokoj v rodine a pre rodičov, za obrátenie manžela. PBZ

Záchrana syna

Andrea | 04.06.2023

Prosím o modlitby za vyslobodenie syna z úzkostí, napätia, strachov, hnevu a agresivity, za uzdravenie tráum z detstva, odstránenie odporu a vzdorovitého správania a spoluprácu s okolím. Pán Boh zaplať

Prosba o modlitby

Andrea | 04.06.2023

Milé sestričky, prosím Vás o modlitby za môjho syna, za vyliečenie jeho psychických ťažkostí, uzdravenie fyzických problémov, pokoj a lásku v srdci, odpustenie a zmierenie sa s okolím, zdravé sebavedomie a sebaprijatie, vnútornú motiváciu sa učiť, zodpovednosť, reálne očakávania na okolie, zlepšenie prospechu z matematiky a zo seminárov , školskú dochádzku bez absencií. Ďakujeme

prosba

maria | 04.06.2023

Milé sestričky prosím o modlitbu za mňa, za moje deti, vnúčatá a zať, hlavne za zdravie, za pokoj v rodine, za dobrých životných partnerov pre vnúčatá, a aby si vnučka správne vybrala po ukončení gymnázia školu. Nech jej Duch sv. osvieti rozum a pomože pri výbere.Pán nech Vám žehná.

Prosby o modlidby

Bohuznáma | 04.06.2023

Prosím o modlidby za mamu .... Prosím o zázrak nech stále nenadáva pre každú maličkosť.pbz

záchrana manželstva

Adela | 04.06.2023

Prosím o modlitby za záchranu manželstva, silu a odvahu začať odznova odpustenie a ochranu pred neverou.

Prosba

Maria | 04.06.2023

Prosím o modlitby za zbavenie sa mojich zdravotných ťažkosti.Prosim aj o modlitby za svoju dcéru, aby našla správnu cestu. Nech Duch Svätý vedie jej kroky. PBZ

Prosba o modlitby

mama | 04.06.2023

Prosím o modlitby za Božiu pomoc pre syna Radomíra, za vyriešenie jeho problému, Pán vie. PBZ

Prosba

sestra | 04.06.2023

Prosim o modlitby za sestru Annu, za milosť dobrej svatej spovede a za jej uzdravenie . PBZ

Prosba o modlitby

mama | 04.06.2023

Prosím o modlitby za Branislava a jeho manželku, za posilnenie viery, obratenie srdca, spoznanie Božej lásky, aby dali P. Ježiša na 1. miesto vo svojom živote a viedli k nemu svoje detičky. PBZ

Prosba o modlitby

mama | 04.06.2023

Prosím o modlitby za syna Radka, za obratenie srdca k Bohu, oslobodenie z každého zla, uzdravenie, osvietenie a vedenie Duchom svatým a dary Ducha svatého aby robil len to čo sa páči Ježišovi. Pán Boh zaplať

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Pridať nový príspevok