Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

Prosba o modlitbu

Alena | 30.11.2023

Dcerin frajer má nahlásil na políciu. Prosím o modlitby.

Prosba o modlitbu

Mária | 30.11.2023

Prosím o modlitby za Božiu pomoc a ochranu pre manžela. Bohu vďaka.

Prosba

Katarína | 30.11.2023

Prosím za syna, ktorý v škole prežíva neprijatie a do inej ho nezobrali a dnes do neho ešte narazilo i auto. Prosím o Božie zmilovanie, pomoc, ochranu, oslobodenie, uzdravenie. PBZ.

Prosba o modlitbu

Bibiána | 30.11.2023

Prosím za spásu duše môjho pradedka Ondreja, o ktorom máme veľmi málo informácií. PBZ.

Prosba o modlitbu

Štefánia | 30.11.2023

Prosím drahé sestričky o modlitbu mám veľky problém v rodine som zúfalá už neviem ako toto vyriešiť nevládzem je to ohľadom financií prosím o modlitbu Pán Boh zaplať

Prosba omodlitbu

Zelmira | 30.11.2023

Za oslobodenie rodiny,Božiu pomoc a ochranu,nové Božie požehnanie
za uzdravenie vztahov na pracovisku,Božiu pomoc a ochranu,požehnanie
Za požehnané prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny,Božiu pomoc a ochranu,zdravie
Za Božiu pomoc a ochranu pri predaji auta,požehnanie
za uzdravenie vztahu medzi štyrmi surodencami
Za oslobodenie od alkoholu pre Adrianu, Miloša uzdravenie ich vztahu so synom, požehnané prežitie Vianoc

Prosba

Katarina | 30.11.2023

Prosím o modlitbu za mňa dnes som dostala v práci vypoved aby ma Duch sv povzbudil a potešil že siuácia sa zmení.som slobodná je to o to horšie.Pán nech Vám žehná.

Prosba

Katarina | 30.11.2023

Prosím o modlitbu za mňa dnes som dostala v práci vypoved aby ma Duch sv povzbudil a potešil že siuácia sa zmení.som slobodná je to o to horšie.Pán nech Vám žehná.

Prosba

Betka | 29.11.2023

Prosím o modlitby za vyriešenie problémov v zamestnaní.

Prosba

Jozef | 29.11.2023

Drahé sestry, veľmi vás prosím za Timku, a za celú jej rodinu. O to vás veľmi prosím, skrze Krista, nášho Pána, Amen.

Prozba o modlidbu

Mama | 29.11.2023

Drahé sestričky prosím o modlidby, za dobré vyriešenie mojej situacie, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo. PBZ

Prozba o modlidbu

Bohu známa | 29.11.2023

Prosím o modlidby, za obrátenie k Pánu Bohu neveriacého Jána ( lebo stále hovorí že neverí v Pána Boha ) a uzdravenie jeho duše a aby si vstúpil do svedomia a prestal nevinne ubližovať ľuďom. pbz

Prosba o záchranu manželstva

Janka | 29.11.2023

Prosím za seba aj za manžela za záchranu nášho manželstva a rodiny, aby sa manžel vrátil ku mne a ku našim deťom, a nerozmýšľal nad odlúčením, ale nad odpustením a novou šancou byť spolu a zase jedna šťastná a milovaná rodina.

Prosba.

Marta | 29.11.2023

prosím o modlitbu za pokoj a pokoru srdca. PBZ.

Prosba

Zuzka | 29.11.2023

Drahé sestričky, prosím Vás o modlitbu za mňa a celú našu rodinu, za MBM, za uzdravenie a oslobodenie, za zdravie tela i duše, potrebné milosti a dary ducha svätého, za dobrých manželských partnerov pre nás, za prácu, manželstvá a deti, dobrých priateľov a požehnané vzťahy. Aj za Vás +++ PBZ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok