Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

Prosba

Zuzana | 04.12.2023

Drahé sestričky, prosím o modlitbu za seba, nemôžem vôbec v noci spávať, som na liekoch na spanie a nemám silu nastúpiť do práce, nemám prácu a všetkého sa bojím, zistili mi schizofréniu, beriem každý mesiac injekciu a užívam i lieky, prosím o moje uzdravenie a oslobodenie, aby som žila v pokoji a dôvere v Pána, aby som bola radostná, vdačná a prosím o božie požehnanie a zdravie pre moju rodinu, priateľov, kňazov i Vás. +++PBZ

Prosba o modlitbu

Anna | 04.12.2023

Prosím o modlitbu,
za pomoc a Božie požehnanie pri zápočtoch.
Ďakujem

Prozba o modlidbu

Veriaca | 04.12.2023

Prosím o modlidby za kladné vyriešenie mojej záležitosti, nech Duch Svätý osvieti rozum aj myseľ všetkým, ktorý to riešia, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo. PBZ

Prosba

Monika | 04.12.2023

Prosím o modlitbu za poznanie hriechov pre manžela,oslobodenie od všetkých závislosti a uzdravenie od veľkej pýchy a urazenosti,

Prosba

Smutna | 04.12.2023

Mile sestricky prosim o modlitbu bojim sa vianoc co moja mama zase na mna nachysta ,,placem cele sviatky,,PBZ

A prosím

Verím | 03.12.2023

Drahé sestry, prosím za Timku, a takisto aj za celú jej rodinu. O to vás prosím, skrze Krista, nášho Pána, Amen.

Prosba

Maria | 03.12.2023

Prosím o modlitby za zbavenie sa úzkosti, strachu, nepríjemných pocitov a myšlienok. Nech Pán naplní moje srdce a dušu radosťou a pokojom. PBZ

Prosba o modlitbu

Bibiána | 03.12.2023

Za oslobodenie otca biskupa Ronalda Álvareza. PBZ.

Prosby o modlidby

Bohuznáma | 03.12.2023

Prosím o modlidby za uzdravenie pokožky. Pbz

Prozba o modlidbu

Bohu známa | 03.12.2023

Prosím o modlidby za obrátenie k Pánu Bohu neveriaceho Jána (lebo stále hovorí že neverí v Pána Boha) a uzdravenie jeho duše a aby si vstúpil do svedomia a prestal nevinne ubližovať ľuďom. pbz

Prosba o modlitbu

Terézia | 01.12.2023

PBJK, prosíme o modlitby za požehnanie pondelkakjšej operácie pre brata Petra,za uzdravenie pre Slávku, Šimonka,Klarku,Ferka a Magdalénku, PBZ za modlitby

Prozba o modlidbu

Veriaca | 01.12.2023

Prosím o modlidby, za kladné vyriešenie zaležitosti, nech Duch Svätý osvieti rozum aj myseľ všetkým, ktorý to riešia, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo.. PBZ

Prosba omodlitbu

Daniela | 01.12.2023

za svetlo Ducha sv pre pracovníkov kriminálky,aby dedičtvo
po zosnulom martinovi Masarovi dali na spravnu mieru,aby mi všetko
čo som minula bolo vyplatené

Prosba o modlitbu

Alena | 30.11.2023

Dcerin frajer má nahlásil na políciu. Prosím o modlitby.

Prosba o modlitbu

Mária | 30.11.2023

Prosím o modlitby za Božiu pomoc a ochranu pre manžela. Bohu vďaka.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok