Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

Uzdraveni

Helena | 01.12.2022

Prosím o modlitby za uzdravení moji dcery aby mohla pracovat aspoň doma vše ji vadí aby ji Bůh uzdravil a ona si našla práci za dar hodně věřícího partnera který ji pomůže a dostane ji na správnou cestu.Bohu díky za modlitby.

prosba

mama | 30.11.2022

Prosím o modlitby za dcéru Alexandru, za pokojnú a rozvážnu myseľ, dary Ducha svätého a pomoc na skúškach, ďakujem.

Prosím

Lukáš | 30.11.2022

Milé Sestričky prosím o modlitbu za Líviu Máriu Jaroslava Dominika Andreu Svetlanu Alenu ďakujem

chorý otec Michal

Ľubomír | 30.11.2022

Všemocne Vás prosím o modlitbu za ťažko chorého otca Michala, ktorý sa nám stráca pred očami. Prosíme vás všetkých o modlitby za jeho uzdravenie. PBZ

Prosba o modlitby

Janka | 30.11.2022

Milé sestričky prosím o modlitby za usmernenie v mnohých oblastiach, Pán vie...Pane prosím pomôž, ukáž správnu cestu života, veď, riad, usmernuj....pbz

Prosba o modlitby

Dcéra | 30.11.2022

Milé sestričky prosím o modlitby za moju mamku za spásu jej dušičky nech je jej náš Pan milostivy a odpustí jej všetky tresty za hriechy a príjme k sebe do večnej slávy a tiež chcem vyprosovat pokoj a silu pre nás ostatných aby sme to všetko uniesli.pbz

Prosba

Slávka | 30.11.2022

Prosim o modlitbu za moju vnútorný pokoj aby mi bolo lepšie.PBZ

Prosba za dcéru

Ingrid | 30.11.2022

Prosím za dcéru Máriu, aby odovzdala načas bakalársku prácu a úspešne dokončila štúdium, prosím, aby to nevzdávala a dostala silu Ducha Svätého, prosím, aby sa otvorila Božej láske a Pán ju naplnil svojím požehnaním, pokojom, múdrosťou a Božou láskou, ďakujem zo srdca

Prosba

Eva | 29.11.2022

Prosím o modlidby pre dcéru Mišku, za jej šťastlivý pôrod zdravého diaťatka. PBZ.

Prosím

Lukáš | 29.11.2022

Milé Sestričky prosím Vás pekne o modlitbu za rodičov ďakujem

prosba

Mária | 28.11.2022

Prosím vás o modlitby za Branislava a jeho manželku, za dar živej viery, uzdravenia, milosť úprimného pokánia a obrátenia, aby spoznali Ježiša - pravdu a mohli milovať Ježiša, aby mali radosť z modlitby aby viedli k Ježišovi svoje detičky. Pán Boh zaplať.

prosba

Mária | 28.11.2022

Milé sestričky, prosím vas o modlitby za Radomíra, za uzdravenie duše, mysle i tela, za oslobodenie od všetkého zla , o milosť úprimného pokánia, aby mu Pán dal spoznať svoju lásku a daroval mu Ducha pravdy a múdrosti ,aby vedel odolať nástraham zlého a robil rozhodnutia v súlade s Božou vôľou, aby si našiel dobrú prácu a mohol pracovať. Pán Boh zaplať.

Uzdravenie

Milada | 28.11.2022

Prosím o modlitbu za všetkých chorých v mojej rodine,najmä za obrátenie k Bohu,za pomoc v krízových situáciách v našom živote,aby sme mali Pána Boha na 1.mieste a odovzdávali sa do Jeho rúk s dôverou a odovzdanosťou. Tiež prosím o pomoc aj pre seba,aby som dokázala plniť vôľu Božiu v každodennosti svojho života. Amen!
Nech vás, modliacich, požehnáva Pán a nech vás bohato za túto službu odmení.

Prosba za uzdravenie

Anna | 28.11.2022

Prosím o modlitbu za mamku Máriu, brata Vladimíra a všetkých chorých z rodiny, za ich uzdravenie a Božie požehnanie. Nech Boh uzdraví všetko čo stvoril a nech žiaden organ v ich tele nevzbĺkne hnevom proti Bohu. Nech všetko pracuje na božiu slávu. Ďakujem Pánu Bohu, Panne Márii a Duchu svätému za všetky jeho požehnania Nech vám Boh mnohonásobne vynahradí, že sa za nás modlite. Anna

Prosba

Ludmila | 28.11.2022

Prosím o modlitbu, abych dokázala zvládat své povolání s láskou, radostí a pokojem. Děkuji.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok