Vďaka za modlitby

Bohuznáma | 15.01.2020

Drahé sestričky, veľmi ďakujem za Vaše obety a modlitby, práce sa podarili na 90% urobiť. Ešte prosím o dobrú vôľu za majstra, ktorý prevzal peniaze a od soboty sa neukázal. BOH Vás žehnaj za Vaše modlitby a adorácie!

Pridať nový príspevok