za manželstvo

K | 30.09.2022

Prosím Vás o modlitby za záchranu nášho manželstva, aby nám Pán pomáhal žiť vo vzájomnej láske, vernosti, čistote, úcte, súdržnosti,... PBz

Pridať nový príspevok